Citati: “Demijan” Herman Hese

Nedavno sam pronašla svesku u koju sam zapisivala neke rečenice iz knjiga koje sam čitala kao mlađa tinejdžerka. Tako sam dobila odličan podsetnik na literaturu koja me zanimala u tom uzrastu. Zamislite samo moje zaprepašćenje kada sam na jednoj od strana pročitala “DemijanHermana Hesea! Ovaj Nemac je poznat po svojim dubokoumnim knjigama u kojima traži suštinu života i “kopa” po čovekovom duhovnom biću, a ja se našla pametna da ga čitam sa jedva trinaest godina. Kamo sreće da sam zapisala i kako sam razumela knjigu, to bi sigurno bilo zabavno. Već vidim naslov na blogu “Hese iz ugla trinaestogodišnjakinje”. Ovako mi ostaje da pročitam ponovo “Demijana“, ako ne zbog utvrđivanja gradiva, ono bar zbog ovih citata koji jesu inspirativni.

“Život svakog čoveka je put ka samome sebi…”

“Nijedan čovek nije nikad bio potpuno on sam, ali svaki teži da to postane, poneko potmulo, poneko jasnije, svako kako ume.”

“Svima nama je zajedničko poreklo, majke naše, svi mi potičemo iz istog ždrela; ali svako kao pokušaj i hitac iz dubina teži svojoj vlastitoj svrsi.”

“Mi možemo razumeti jedan drugog, ali svako od nas može da protumači samo sebe samog.”

“Ako se čovek plaši nekoga, to dolazi otuda što je tom nekom ustupio moć nad sobom.”

“Ako hoćeš od nekoga nešto da postigneš, pa ga neočekivano pogledaš netremice u oči, a on se ne uznemiri, onda se okani toga. Nećeš kod njega ništa postići, nikada…”

“Ljubav ne mora da moli niti da traži. Ljubav mora da ima snagu da u sebi samoj dođe do izvesnosti.”

“Nemojte se podavati željama u koje ne verujete.”

“Odrasli ljudi koji su naučili da jedan deo svojih osećanja preudešavaju u misli, ne nalaze te misli kod deteta, pa drže da tu nema ni doživljaja.”

“Ako čovek koji nešto nužno traži, nađe to što mu je nužno, onda mu to ne pruža slučaj, nego on sam, njegova rođena žudnja i moranje odvode ga tamo…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *