Citati o sreći: “Blago cara Radovana” Jovan Dučić

Ako govorite duže o sreći, vi ćete se naposletku osećati pomalo nesrećnim.”

Mnoge nesreće ne bismo možda ni izbegli da smo na njih dugo mislili, kao što je slučaj da čovek dobije baš onu bolest na koju najviše misli.”

“Najmanje su srećni oni ljudi koji bi imali sve razloge da budu srećni. Ima ljudi koji su gospodari zlatnih rudnika, a ne osećaju se srećnim; a ima ljudi koji se ne osećaju nesrećnim ni posle kakvog slučaja koji bi drugi smatrali katastrofom ljudskog života.”

“Nije tačno rečeno da je svaki čovek kovač svoje sreće; tačno je, naprotiv, da je čovek uvek kovač svoje nesreće.”

“Mi smo istinski dobri samo kad smo istinski srećni. Nesreća kvari srca i ruši karaktere.”

“Čovek po jednoj slabosti i sujeti, sve svoje sreće pripisuje samo sebi, a svoje nesreće prepisuje samo drugom.”

“Nesrećni su oni koji ne uoče svoj pravi cilj, ili promaše prava sredstva.”

“U samim momentima očajanja, čovek ne misli da pored njegove nesreće skoro u korak ide i sreća. Sreće i nesreće, to su beli i crni konji koji trče u istom pravcu, blisko i naporedo, tako da čas promaknu beli pored crnih, a čas crni pored belih.”

“Hrabrost je jedan veliki uslov sreće; bez hrabrosti se ne može biti srećan.”

“Sreća može da čoveka pokvari i kad je najbolji; i da ga satre brigama, jer je mora stalno čuvati; i može da mu donese neprijatelje i bolest, jer postaje neumeren u govoru ili u uživanjima.”

“Najveći stepen sreće to je nezavisnost, a bogatstvo je ipak čoveku put da dođe do svoje slobode.”

“Slava, to je jedina čovekova sreća koja nije spokojna, i koja je najskuplje plaćena.”

“Osećanje nesreće, to je, najčešće, samo jedno duševno stanje (mnogo puta tuđa sugestija), najčešće stvar temperamenta, ponekad i samo stvar lične predrasude o životu.”

“Sreća, to je utopija zdravih; ali nesreća, to je fantazija bolesnih.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *